Home  
  Methode  
  Producten  
  Ateliers  
  Contact  
Driedaags Communicatie Atelier

Overheden en maatschappelijke organisaties hebben veel belang bij een goede communicatie met jongeren over thema’s als natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Immers, onze jeugd heeft de toekomst. Maar wie is dan ‘die jeugd’? Inspireert onze boodschap hen wel en hoe brengen we die over op jongeren?

Opzet

In dit driedaagse communicatieatelier gaan we op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen. Daarvoor duiken we niet met onze neus in de boeken maar ontwikkelen een heuse praktijkgerichte communicatiecampagne voor jongeren. U doet dat samen met maximaal 15 vakgenoten en een team van vier jonge professionals. Zij hebben ieder hun eigen specialiteit zoals vormgeving, websites, graffiti etc. Zij fungeren bovendien als ‘spiegel’ voor de deelnemers omdat zij niet alleen aan de campagne meewerken maar zelf ook nog tot de doelgroep behoren. Bij aanvang van het atelier krijgt u als team een praktijkcasus van een externe opdrachtgever aangereikt. De uitdaging is om daar in korte tijd een campagne voor te ontwikkelen en die op de laatste dag te presenteren.

ProjectAtelier.119 zorgt voor voldoende faciliteiten. Er kunnen foto’s posters, brochures en een website worden gemaakt. Uiteraard bepaalt u als team zelf hoe de campagne eruit gaat zien. Er zijn een aantal avondactiviteiten gepland die ondersteunend zijn aan het dagprogramma en vooral in het teken staan van het kennismaken met diverse jongerenculturen. Een voorbeeld daarvan is de graffitiworkshop.

Doelgroep

De driedaagse CommunicatieAteliers zijn geschikt voor (senior) communicatieadviseurs van gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die zich in de praktijk willen verdiepen in jongerencommunicatie.
Nieuws

Recent  |   Archive  |   Search