Home  
  Methode  
  Producten  
  Ateliers  
  Contact  
Uitvoering


In de uitvoeringsfase gaan jongeren echt aan het werk. Het is belangrijk dat daarvoor een inspirerende omgeving wordt gezocht.  De uitvoering kent globaal vier stappen: 

  1. Wat willen jongeren communiceren (de boodschap) 
  2. Met wie willen ze de boodschap communiceren (doelgroepsegmentatie); 
  3. Hoe gaan ze de boodschap communiceren (de communicatiecampagne); 
  4. Het uitvoeren/ presenteren van de communicatiecampagne.

Tijdens de stappen a. tot en met c. wordt de campagne ‘bedacht’. De ideeën worden vastgelegd in een draaiboekje. Communicatieadviseurs kunnen (terecht) maanden met deze fase bezig zijn. In de ateliers doen we dit afhankelijk van het thema in 2 tot 3 dagdelen. Dit is afhankelijk van het onderwerp. Een onderwerp als ‘klimaat’ vergt meer onderzoek dan bijvoorbeeld ‘afval’. We houden de planfase bewust kort omdat jongeren anders hun inspiratie en aandacht verliezen. Een van de uitgangspunten bij JongerenAteliers is bovendien het ‘doen’. We besteden dan ook de meeste tijd aan het uitvoeren en/of presenteren van de campagne (d). Dat neemt zeker 3 tot 4 dagdelen in beslag. Jongeren beleven hieraan ook het meeste plezier.

Begeleiders faciliteren het proces door het aanbieden van een inspirerende ruimte, logistieke begeleiding, advisering en het aanbieden van inspirerende werkvormen die het ‘out of the box denken’ en de creativiteit bevorderen. Jongeren zijn niet per definitie creatief en moeten soms net als iedereen over een drempel geholpen worden. De kracht van jongeren is dat zij meestal goed op de hoogte zijn van de nieuwste communicatietechnieken, jongeren(sub)culturen en manieren waarop zij elkaar aanspreken en contacten leggen. Dit levert vaak verrassend innovatieve ideeën op. 
De vraag: “Hoe brengen we de juiste boodschap op jongeren over zodat het ze aan het denken zet en tot handelen inspireert?”, wordt op deze manier in de ateliers door de jongeren zelf beantwoord.

Nieuws

Recent  |   Archive  |   Search