Home  
  Methode  
  Producten  
  Ateliers  
  Contact  
Het werven van partners

In de eerste fase smeden we een maatschappelijk arrangement dat bestaat uit organisaties die er belang bij hebben dat jongeren geïnformeerd worden over een specifiek thema. Hoe groter de belangen van de partners des te steviger is het arrangement. Deze samenwerking creëer je alleen in een innovatieve en flexibele netwerkomgeving waarin partijen elkaar (persoonlijk) kennen, bereid zijn samen te werken en rekening te houden met elkaars individuele belangen.

Het is belangrijk dat deelnemende partners toegang hebben tot de doelgroep (bv via een database) en over een locatie en middelen beschikken om met jongeren een communicatiecampagne te maken. Er worden vaak combinaties gemaakt van overheden die jongeren willen bereiken en organisaties die met groepen jongeren werken. Voorbeelden zijn scholen, scouting, zorginstellingen met dagbesteding, buurthuizen, locale milieucentra etc.. De Partners hoeven niet altijd uit dezelfde ‘branche’ te komen. De combinatie met bijvoorbeeld marketeers, reclamemakers en kunstenaarscollectieven werkt zeer inspirerend. Het verdient aanbeveling projectmatig te werken en de gezamenlijke belangen en de projectaanpak duidelijk in een projectplan te omschrijven.
Nieuws

Recent  |   Archive  |   Search