Home  
  Methode  
  Producten  
  Ateliers  
  Contact  
Jongerenparticipatie & duurzame ontwikkeling

Overheden en maatschappelijke organisaties hebben belang bij jongeren die goed zijn geïnformeerd over de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Maar hoe bereiken we die jongeren? En hoe brengen we thema’s als klimaatverandering, energiebesparing, reconstructie van de landbouw en leefbaarheid van de kleine kernen onder de aandacht? En het liefst zodanig dat het de jongeren inspireert en een concreet handelingsperspectief biedt ?

ProjectAtelier.119 en SME Advies hebben een methode ontwikkeld die jongeren actief betrekt bij duurzame ontwikkeling. Een methode met als uitgangspunt dat jongeren zelf het beste weten hoe er met jongeren gecommuniceerd moet worden. Een methode die daadwerkelijk tot actie inspireert. Jongeren doen kennis op van het gekozen thema en beschrijven hun mening daarover in korte en krachtige quotes en teksten. Vervolgens brengen ze dat bij leeftijdgenoten onder de aandacht door het ontwikkelen en uitvoeren van een ‘baanbrekende’ communicatiecampagne.

ProjectAtelier.119 en JongerenAteliers
Deze website is 'powered by' Herman Schotman van ProjectAtelier.119. Op deze website leggen wij kort uit hoe de methode 'JongerenAteliers' werkt en welke producten en diensten wij aanbieden om overheden en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de uitvoering van Jongerenateliers. Wij hebben bovendien ruim 20 aansprekende voorbeelden samengebracht die een beeld geven van de mogelijkheden om jongeren bij duurzame ontwikkeling te betrekken. 

Bent u geinteresseerd? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Veel leesplezier,

Herman Schotman
ProjectAtelier.119
Nieuws

Recent  |   Archive  |   Search